Bellen

0164-xxxxx

Email

secretariaataurora@gmail.com

Adres

van der Meulenplein xx
Postcode XX Woonplaats

Of kom een keertje luisteren naar onze repetitie

Ons repetities worden gehouden bij CafĂ© Steffie’s in Woensdrecht, elke dinsdagavond van 20:00u tot en met 22:15u.